IVORY PREMIUM

Rozpoczęcie programu: 2014-04-10

Opis

Drogi Kliencie,
Jesteśmy dumni z tego, że obdarzyłeś nas zaufaniem i wybrałeś jako swego dostawcę ceramiki reklamowej. Teraz chcemy Ci za to podziękować.
Specjalnie dla Ciebie wprowadziliśmy wyjątkowy program IVORY PREMIUM przygotowany z myślą o najlepszych dystrybutorach na rynku artykułów promocyjnych. Od teraz pieniądze wydane na produkty Ivory będą do Ciebie wracać w postaci gwarantowanych nagród.

Zasady programu

Opis reguły - za każde wydane 1000 PLN  otrzymasz co najmniej  10 pkt.

Każde 50 punktów, które zbierzesz możesz w dowolnym momencie wymienić na jedną z 3 nagród w postaci bonów towarowych znanych marek. Aby zrealizować nagrodę wystarczy w panelu programu kliknąć „zamów nagrodę” 

Grupy klientów

star

Grupa 1

  • Próg wejścia do grupy: 10 000 PLN łącznych zakupów.
  • Otrzymasz 20% więcej punktów.
starstar

Grupa 2

  • Próg wejścia do grupy: 50 000 PLN łącznych zakupów.
  • Otrzymasz 50% więcej punktów.
starstarstar

Grupa 3

  • Próg wejścia do grupy: 100 000 PLN łącznych zakupów.
  • Otrzymasz 100% więcej punktów.

Nagrody

KARTA UPOMINKOWA DOUGLAS 50

50
pkt

KARTA UPOMINKOWA DOUGLAS  WARTOŚĆ 50PLN

KARTA PREZENTOWA EMPIK 50

50
pkt

KARTA PREZENTOWA EMPIK  WARTOŚĆ 50PLN

BON SODEXO 50

50
pkt

BON TOWAROWY SODEXO  WARTOŚĆ 50PLN

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  „IVORY PREMIUM”

1.Organizatorem programu „IVORY PREMIUM” jest UNITED BRANDS EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fleminga 33B 

2.Program „IVORY PREMIUM” jest skierowany dla osób odpowiedzialnych za  dokonywanie  zakupów produktów marki IVORY

3.Celem programu IVORY PREMIUM jest nagradzanie UCZESTNIKÓW programu nabywających towary.

4.Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „IVORY PREMIUM” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

5. Definicje

UCZESTNIK PROGRAMU – osoba odpowiedzialna za dokonanie zakupów produktów marki Ivory, która przystąpiła do Programu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

PODMIOT PROGRAMU – przedsiębiorstwo zatrudniające UCZESTNIKA PROGRAMU

PANEL PROGRAMU- program informatyczny znajdujący się na stronie premium.ivory.com.pl  do indywidualnego logowania Uczestnika celem śledzenia zgromadzonych punktów oraz zamawiania nagród.

§ 2. Postanowienia Ogólne

1.W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup towarów w  UNITED BRANDS EUROPE Sp. z o .o., a następnie może je wymienić na nagrody na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie

2.Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu

3.Punkty zebrane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

4. Czas trwania pierwszej edycji programu: do 31.12.2014r (z tą datą Program wygasa, a punkty nie są naliczane)

§ 3. Uczestnictwo

1.Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, której zostało zaoferowane uczestnictwo w programie.

2.Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

3.Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

4.Aby przystąpić do Programu należy posiadać zgodę zarządu podmiotu zatrudniającego (nie dotyczy samego zarządu lub właścicieli podmiotu) na uczestniczenie w programie, po spełnieniu tego warunku oraz po dokonaniu rejestracji  osoba staje się tym samym Uczestnikiem Programu. Rejestracja w programie jest jednoznaczna z otrzymaniem zgody zarządu na uczestnictwo. United Brands Europe nie weryfikuje czy zgoda została udzielona.

5.Tylko prawidłowo dokonana rejestracja  i tym samym otrzymany login i hasło dają pełne prawo do uczestnictwa w programie.

6.Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej programu premium.ivory.com.pl

7. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone i będą przechowywane w bazie danych Operatora systemu LoyaltyZen.com obsługującego technicznie program lojalnościowy Ivory Premium. Operatorem systemu LoyaltyZen.com jest firma CarDirect Marcin Krejza z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224.

8.Uczestnik zobowiązuje się poinformować United Brands Europe o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, United Brands Europe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§ 4. Login i hasło

1.Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje indywidualny login i hasło do Panelu programu na stronie premium.ivory.com.pl.

3. Panel programu  umożliwia Uczestnikowi śledzenie zgromadzonych punktów przyznawanych za zakup produktów marki Ivory wg zasad opisanych poniżej.

4. Panel programu umożliwia wymianę zgromadzonych punktów, w zależności od uzyskanego przez Uczestnika poziomu, na nagrody wg zasad opisanych poniżej.

8.Punkty zbierane w programie przez Uczestnika są ważne przez okres trwania programu i powinny zostać wymienione na nagrody najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia programu. Po upływie powyższego terminu, nie wymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostaną anulowane.

§ 5. System przyznawania punktów na koncie Uczestnika

1. United Brands Europe zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za nabycie towarów.

2.Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu w złotych polskich, za 1000 zł netto (bez podatku Vat) wydane na zakupy przysługuje 10 punktów.

4.United Brands Europe zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów

5.Punkty są wprowadzane do panelu Programu do 10 każdego miesiąca następującego po dokonaniu zakupów.

§ 6. Wymiana punktów na nagrody

1. Aby wymienić punkty na nagrody należy spełnić następujące warunki:

-dokonać zakupów narastająco na kwotę minimum 5000 zł (pięć tysięcy netto po odjęciu kwoty VAT) od dnia zarejestrowania w programie, 

-na tę kwotę muszą się składać  minimum trzy transakcje,

Uczestnik może również kontynuować zbieranie punktów i zrealizować nagrodę w dowolnym czasie trwania programu

3.Uczestnikowi za przekroczenie ustalonych progów zakupów automatycznie przysługuje bonus zwiększający liczbę punktów za każdy 1000zł(jeden tysiąc ) zrealizowanych zakupów wg poniższych zasad:

premie bonusowe za przekroczenie narastająco progów poziomu zakupów w trakcie trwania programu:

-po przekroczeniu kwoty zakupów 10 000zł (dziesięć tysięcy)  – przysługuje dodatkowo 20% punktów

--po przekroczeniu kwoty zakupów 50 000zł (pięćdziesiąt tysięcy)  – przysługuje dodatkowo 50% punktów 

-po przekroczeniu kwoty zakupów 100 000zł (sto tysięcy)  – przysługuje dodatkowo 100% punktów

Punkty naliczane od kwot zakupu netto (pomniejszone o VAT)

4.Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim.

§ 7. Zakończenie lub zawieszenie Programu

1. United Brands Europe zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.

2.W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu United Brands Europe umieści  informacje o tym fakcie na stronie internetowej ivory.com.pl

3.W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na nagrody pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora systemu LoyaltyZen.com obsługującego technicznie program lojalnościowy Ivory Premium. Operatorem systemu LoyaltyZen.com jest firma CarDirect Marcin Krejza z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 80224.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dostępu do usługi udziału w programie lojalnościowy, w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Programu Ivory Premium, a także w celu wysyłania za zgodą Uczestnika wiadomości SMS oraz e-mail związanych z działaniem programu Ivory Premium.

3. Każdy uczestnik ma prawo  po zalogowaniu się swojego Panelu Programu do wglądu w swoje dane osobowe. Uczestnik ma prawo usunąć lub edytować podane dane. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem programu lub z Operatorem aplikacji LoyaltyZen.com pod adresem kontakt@loyaltyzen.com.

© Copyright LoyaltyZen.com - wszelkie prawa zastrzeżone